Прозрачност във взаимодействията между фармацевтичната индустрия и здравните професионалисти

picture

За АстраЗенека България

В България АстраЗенека присъства повече от 45 години в лицето на своите предшественици Zeneca PLC и ICI, и е една от динамично развиващите се компании през последните години.

През август 2000 г. АстраЗенека откри научен отдел за клинични изпитвания и в България.

В България АстраЗенека разгръща социално-отговорни инициативи, насочени към подобряване на здравето и качеството на живот и към разгръщане на потенциала на младите хора.

Нашият ангажимент за конкурентоспособност върви ръка за ръка с основополагащите ценности на компанията - почтеност и високи етични стандарти, откритост, честност, доверие, научно лидерство и предприемачески дух.

picture

Позиция на АстраЗенека относно Кодекса за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA)

АстраЗенека напълно подкрепя Кодекса за оповестяване на EFPIA. Оповестяваме подробности за сътрудничеството ни със здравните професионалисти и организациите в сферата на здравеопазването в България чрез настоящата страница.

Вярваме, че взаимодействието между фармацевтичната индустрия и здравните професионалисти и организации, опериращи в областта на здравеопазването, повишават качеството на лечението на пациенти и научно-изследователската дейност в областта на медицината.

Вярваме, че здравните професионалисти вземат решенията за лечението на пациентите безпристрастно, като се основават на медицината на доказателствата и предписват най-подходящото лечение за всеки пациент.

Бележка

Важно!Публикуваните данни имат за цел да оповестят възнагражденията(финансови или нефинансови) към здравни професионалисти и здравни организации, с които компанията  работи, в съответствие с Кодекса за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации и действащия кодекс на местната асоциация. Индивидуалните оповестявания са потвърдени от индивидуалните получатели, с цел да бъдат спазени действащите  Кодекси, които компанията следва. Публикуването на тези данни не осигурява разрешение на посетителите на нашия сайт или националните платформи, съдържащи тези данни, да извършват каквато и да било допълнителна обработка на данните на здравните професионалисти. За да осигурим правилното  разбиране на оповестените в доклада, публикуван на нашия уебсайт, данни  ви насочваме към Методологичната нота, която предоставя яснота относно значението и съдържанието на оповестените възнаграждения в стойност.